Όλες οι μεταφορές

Μεταφορά πάσης φύσεως αντικειμένων!

Ειδικές μεταφορές

  • Ογκώδη αντικείμενα όπως επαγγελματικά ψυγεία, ταμπέλες, όρθια πιάνα, και πιάνα με ουρά
  • Μικρά ζώα σε κλουβιά
  • Έργα τέχνης και αντικείμενα μεγάλης αξίας
  • Μεταφορά αρχείων, εγκιβωτισμός, σήμανση, τοποθέτηση
  • Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την κατασκευή ξύλινου πλαισίου και αντιθραυστικού κενού ασφαλείας
  • Δίνεται η επιλογή ασφάλειας περιεχομένου